Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 06 : 130
Năm 2021 : 1.278

QĐ VỀ VIỆC BAN HÀNH SỔ TAY " HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 TẠI CỘNG ĐỒNG TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI"

Ngày ban hành:
21/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG NÂNG BẬC LƯƠNG
Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cho phép tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam và vận động quỹ hội 2016
Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học mới 2016 - 2017
Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức Hội thi GV tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2016 - 2019; cấp huyện vòng 3( thực hành) chu kỳ 2015 - 2017.
Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đảm bảo quyền, nghĩa vụ của người bênh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng
Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quán triệt thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định về việc ban hành kế hoạch, thời gian năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn kiểm tra định kỳ và nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG TÂM NĂM HỌC 2017 - 2018
Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới