Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 06 : 131
Năm 2021 : 1.279
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2016 - 2017

CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ CBCC,VC NĂM 2016 - 2017

PHÒNG GD&ĐT  HIỆP HÒA

TRƯỜNG TH ĐÔNG LỖ SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

  Đông Lỗ, ngày  ….  tháng 9  năm 2016

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Họ và tên: ........................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………

Trình độ đào tạo:…………………………………………………………….

Nhiệm vụ được giao........................................................................................

Đơn vị công tác: Trường TH Đông Lỗ số 2                              

          Thực hiện phong trào thi đua do ngành GD&ĐT Hiệp Hòa và Trường TH số 2 phát động trong năm học 2016 – 2017, tôi xin đăng ký phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt danh hiệu thi đua như sau: 

          1. Tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

          - Về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy quy định của ngành của trường và của địa phương:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          - Phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 - Tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  - Về học tập chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  - Thực hiện quy chế chuyên môn: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

          2. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao

2.1.Nâng cao chất lượng tay nghề:

- Tham gia hội giảng:………………; Dự giờ:……………………………….

- Tham gia dạy chuyên đề:…………; Sử dụng CNTT:………………………

- Tham gia làm đồ dùng:…………... ; chất lượng hồ sơ:……………………

- Công tác tự học, tự bồi dưỡng:……………………………………………...

2.2. Chất lượng giáo dục:

- Tỉ lệ lên lớp thẳng (HTCTTH):………………..

- Tỉ lệ VSCĐ: ...................đạt: …………%

- Năng lực:.....................................đạt: ………….%

- Phẩm chất:...................................đạt: ……….....%

- HS được khen thưởng:………….đạt: …………%

2.3. Công tác chủ nhiệm:

- Duy trì sĩ số:.................................đạt :………...%

- Công tác phổ cập:…………………………….......

- HS tham gia BHTT: …………….đạt: ………...%

- HS tham gia BHYT:……………..đạt: ………...%

- Tỷ lệ các khoản đóng góp theo quy định:…………………………………..

- Hoạt động ngoài giờ ( Công tác Đội):……………………………………….

- HĐTNST :…………………………………………………………………..

- Văn nghệ, TDTT:……………………………………………………………

- Trang trí lớp:………………………………………………………………...

- Hội đồng tự quản:…………………………………………………………...

- Danh hiệu thi đua( Lớp TT; TTXS): ……………………………………….

3. Công tác đoàn thể ( Đảng, Đoàn, Công đoàn); công tác kiêm nhiệm:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, và các cuộc vận động của ngành; tham gia xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa:

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

- Đăng ký phát huy một mặt mạnh nhất:……………………………………..

- Khắc phục một điểm hạn chế nhất:………………………………………...

5. Xếp loại:

-  Công chức, viên chức: ...............................................................................

-  Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học: ………………………………………….

- Xếp loại chung:…………………………, xếp thứ:………………………

          6. Đăng ký danh hiệu thi đua: (Lao động tiên tiến; GVG; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, ....)

...........................................................................................................................  …….

7. Đăng ký hình thức khen thưởng (Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của UBND huyện):

.....................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: c1donglo2
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới